Rozwój potencjału technologicznego polskiej gospodarki jako wyzwanie globalizacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Firszt, Dariusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie, że podnoszenie poziomu technologicznego jest jednym z najważniejsze czynniki, determinujące warunki uczestnictwa w gospodarce światowej. Potencjał technologiczny Polski wpływa na korzyści z procesu globalizacji w na wiele sposobów. Po pierwsze, poprawa zdolności technologicznej skutkuje wyższą konkurencyjnością gospodarka. Daje więc możliwość zwiększenia wolumenu polskiego eksportu, poprawy jego struktury i zmniejszenia deficytu w handlu zagranicznym. Potencjał innowacyjny oddziałuje również zagranicą bezpośrednich inwestycji i umożliwia pełne ich wykorzystanie. Ponadto wyższe możliwości technologiczne ograniczają drenaż mózgów i determinują efektywność inwestycji w: kapitał Ludzki.
The aim of the paper is to present, that upgrading of technological level is one of the most important factors, determining conditions of participation in the global economy. Technological potential of Poland influences the benefit from globalization process in number of ways. First, improved technological ability results in higher competitiveness of the economy. Therefore, it gives opportunity to increase volume of Polish export, improve its structure and reduce foreign trade deficit. Innovative potential influences also foreign direct investment and enables to take fully advantage of them. Furthermore, higher tech[1]nological capability limits the brain drain and determines the efficiency of investment in human capital.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 61-71