KONSTYTUCYJNOŚĆ PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH KOMPETENCJE DO PROWADZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Danilewicz, Alina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Głównym zadaniem służb specjalnych oraz policyjnych jest stanie na straży bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Efektywna realizacja tego zadania zależna jest od skuteczności stosowanych przez nie środków i metod. W ramach swoich kompetencji służby umocowane są do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, które pozwalają na niejawne gromadzenie oraz utrwalanie informacji i dowodów. Jedną z metod pracy operacyjnej jest kontrola operacyjna, w ramach której stosowane są środki mogące ingerować w konstytucyjnie chronione prawai wolości jednostki. Artykuł stanowi analizę obowiązujących regulacji prawnych, upoważniających służby do prowadzenia kontroli operacyjnej, pod kątem oceny zgodności z Konstytucją przepisów ograniczających podstawowe prawa i wolności obywatelskie.
Opis
Słowa kluczowe
czynności operacyjno-rozpoznawcze , kontrola operacyjna , służby specjalne , bezpieczeństwo , konstytucyjność
Cytowanie