Modyfikacja modelu aplikacji realizującej transakcje giełdowe na podstawie rzeczywistego strumienia danych o wartość dywidend

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Wołoszyn, Jacek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W poniższym artykule opisano rozwiązanie problemu uwzględnienia wartości portfela użytkownika o wartość dywidendy dla transakcji opartych na rzeczywistym strumieniu danych.
The following article describes a solution to take into account the value of the portfolio's value by the dividend for transactions based on the actual data stream.
Opis
Słowa kluczowe
baza danych , giełda , dywidendy , model , databases , stock exchange , dividend
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 209–217