Стан та перспективи розвитку Експортного ринку молочної продукції

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Біляєв, Сергій Сергійович
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
У статті проаналізовано основні тенденції та перспективи розвитку експорту молочної продукції з України, а також висвітлено проблемні питання, що перешкоджають розвитку експортного потенціалу галузі.
W opracowaniu przedstawiono stan obecny i perspektywy rozwoju rynku eksportowego produktów mleczarskich. Przeanalizowano współczesne trendy i perspektywy ukraińskiego eksportu produktów mleczarskich i uwypuklono główne problemy ograniczające potencjał rozwoju eksportu tego sektora gospodarki.
Current state and prospects of export market for dairy products. Current trends and prospects of Ukrainian dairy exports are analyzed and main restrictive problems of sector's export potential development are outlined in the article.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 278-283