Specyfika migracji pracowniczej w regionalnej przestrzeni społeczno-ekonomicznej: wymiar socjologiczny

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Shcherba, Halyna Ivanivna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony badaniu głównych motywów migracji ludności ukraińskiej (na przykładzie Lwowa i obwodu lwowskiego). Rozpatruje się współczesne tendencje i skutki migracji pracowniczej. Na podstawie analizy wyników badań socjologicznych wytyczono drogi udoskonalenia systemu zarządzania procesami migracyjnymi na Ukrainie.
The article is devoted to research of basic reasons of migration of labour population of Ukraine (on the example of Lviv and Lviv area). Modern tendencies and consequences of labour migration are considered. On the basis of analysis of results of sociological researches there are drawn directions of enhancing the control system of migratory processes in Ukraine.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 404-415