Rynek usług pocztowych w UGW

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Lewandowski, Maciej
Młodkowski, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł podejmuje zagadnienie mikroekonomicznego aspektu integracji walutowej dotyczącego prawa jednej ceny dla wysoce standaryzowanych usług. Na przykładzie danych statystycznych charakteryzujących ceny kilku podstawowych kategorii usług pocztowych pokazane są słabe tendencje konwergencyjne. Bezpośrednia porównywalność cen w ramach UGW może być odpowiedzialna za obserwowane zjawisko. Wydaje się jednak, że tendencje na rynku usług pocztowych wynikają głównie z procesu liberalizacji. Oprócz tego, mechanizmy odpowiedzialne za konwergencję cen mają cechy sprzężenia zwrotnego z wielorakimi konsekwencjami dla sytuacji ekonomicznej operatorów narodowych. Pobieżne porównanie ewolucji w tym zakresie pozwala na wysunięcie hipotezy o pozytywnym łącznym wpływie liberalizacji i rosnącej konkurencji oraz posługiwania się tą samą jednostką monetarną.
The paper deals with the law of one price of a highly standardized service in a monetary union. The basis for analysis of expected convergence in prices is information about postal services prices in the EMU member states. A weak convergence is observed for the period from 2004 to 2006. The direct comparability of prices among the EMU member states may be a result of two factors. The first one is the direct comparability of prices. The other is the process of liberalization of postal services internal market in the whole European Union. In addition, economic situation of national post operators improved over the analyzed period. This allows for a suggestion that both, the liberalization and common currency executed positive impact on these entities.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 262-277