Zwroty adresatywne w języku polskim i rosyjskim

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021
Autorzy
Rudyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedmiotem monografii jest porównanie zwrotów adresatywnych używanych w języku polskim i ich rosyjskich ekwiwalentów przekładowych. Korpus dwutekstów niezbędny do przeprowadzenia zakładanej analizy kontrastywnej został utworzony z partii dialogowych zawierających zwroty do adresata, wynotowanych z prozatorskich utworów literackich przeznaczonych dla popularnego odbiorcy.
Opis
Słowa kluczowe
zwrot adresatywny , terminy pokrewieństwa , antroponimy , ekspresywne zwroty adresatywne , ekwiwalenty przekładowe , dwutekst , обращение
Cytowanie