The prevalence and risk factors of overweight and obesity in preschool children in the Subcarpatian region – a pilot study

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Weres, Aneta
Baran, Joanna
Łuszczki, Edyta
Dereń, Katarzyna
Mazur, Artur
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Introduction. A severe epidemic of lifestyle diseases, including obesity, is now one of the biggest problems of modern medicine. This is a medical problem, social and economic. The purpose of this study was to determine the impact of selected perinatal and environmental factors on the prevalence of overweight and obesity in preschool children located in the Subcarpathian region. Materials and methods. The survey was conducted in 2012, it included 200 children between the ages of 3 to 6 years (87 boys and 113 girls) from kindergartens. In children, weight loss was measured on an electronic balance and their height was also measured on medical scale. Obesity was determined on the basis of criteria developed by the International Obesity Task Force (IOTF). Results. The prevalence of overweight and obesity among preschool children was found in 3-year-olds (6.4%), 4-year-olds (11.3%), 5-year-olds (17.7%), and 6-year-olds (20.7%). Conclusions. Body weight and mother’s BMI are factors that significantly increase the risk of obesity among children aged 3–6. Additionally, in boys, a risk factor is also the birth body length.
Wstęp. Wielka epidemia chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości, jest obecnie jednym z największych problemów współczesnej medycyny. Jest to problem medyczny, socjalny i ekonomiczny. Celem niniejszej pracy było określenie wpływu wybranych czynników okołoporodowych i środowiskowych na występowanie nadwagi i otyłości u dzieci w wieku przedszkolnym w województwie podkarpackim. Materiał i metoda. Badaniem przeprowadzonym w 2012 roku objęto grupę 200 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym 87 chłopców i 113 dziewczynek. Na podstawie uzyskanych pomiarów obliczono wskaźnik masy ciała (BMI, body mass index). Nadwagę i otyłość określono na podstawie kryteriów opracowanych przez International Obesity Task Force (IOTF). Wyniki. Nadwagę i otyłość stwierdzono u 6,4% 3-latków, 11,3% 4 -latków, 17,7% 5-latków i 20,7% 6-latków. Wnioski. Czynnikiem znamiennie zwiększającym ryzyko otyłości wśród dzieci w wieku 3–6 lat jest masa ciała matki i wskaźnik BMI matki. Dodatkowo u chłopców czynnikiem zwiększającym ryzyko jest urodzeniowa długość ciała.
Opis
Słowa kluczowe
obesity , children , overweight , BMI , dzieci , nadwaga , otyłość
Cytowanie
Medical Review T. 14, z. 2 (2016), s. 148–161