Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie globalizacji i integracji europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-12
Autorzy
Jastrzębska, Władysława
Bobrecka-Jamro, Dorota
Tobiasz-Salach, Renata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Z artykułu wynika, że ​​w środowisku globalizacji i integracji występuje wiele problemy, które muszą być rozwiązane, aby utrzymać pozycję konkurencyjną małych i średnich przedsiębiorstw. Unijna i lokalna polityka innowacyjna uznawana jest za ważny czynnik konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw. Autor na podstawie wyników badań przedstawia ich opinię na temat możliwości rozwoju innowacji.
The paper shows, that in the environment of globalization and integration occurs many problems which must be solved to held competitivness position of small and medium enterprises. The EU- and local innovation policy is recognized as an important factor of competition and innovation of enterprises. The author on the basis of results of research presents their opinion concerning the opportunities for the innovations development.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 9 (2006), s. 73-84