Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

dc.contributor.authorKamuda, Dorota
dc.date.accessioned2021-10-11T07:15:10Z
dc.date.available2021-10-11T07:15:10Z
dc.date.issued2021
dc.description.abstractPrezentowany artykuł poświęcony jest problematyce przestępstwa oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego przez zachowania polegające na przedkładaniu podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia wskazanego w tym przepisie od m.in. banku czy też organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi. Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego jest czynnikiem istotnym z punktu widzenia stabilności gospodarczej i stanowi wyznacznik polityki ekonomicznej państwa. W celu prawidłowej analizy i omówienia znamion przestępstwa z art. 297 k.k. konieczne jest uprzednie zdefiniowanie takich pojęć, jak „bank”, „środki publiczne”, „kredyt”, „pożyczka pieniężna”, „poręczenie”, „gwarancja”, „akredytywa”, „dotacja”, „subwencja”, instrument płatniczy”, „zamówienie publiczne”. Artykuł przedstawia strukturę przestępstwa oszustwa gospodarczego, jak też dokonuje analizy danych statystycznych oraz oceny funkcjonowania przepisu na gruncie praktycznym.pl_PL.UTF-8
dc.description.abstractThe presented article is devoted to the issue of the crime of economic fraud under art. 297 of the Penal Code in the context of a threat to the security of business transactions by behaviors consisting in submission of a counterfeit, altered, untruthful or unreliable document or unreliable written statement in order to obtain the benefit indicated in this provision from (among others bank or body or institution that has public funds at its disposal). The security of economic turnover is an important factor from the point of view of economic stability and is a determinant of the state’s economic policy. In order to properly analyze and discuss the features of an offense under Art. 297 of the Penal Code it is necessary to define in advance such terms as: “bank”, “public funds”, “credit”, “cash loan”, “surety”, “guarantee”, “letter of credit”, “subsidy”, “subvention”, “payment instrument”, “public order”. The article presents the structure of the crime of economic fraud, as well as analyzes statistical data and evaluates the functioning of the provision on a practical basis.pl_PL.UTF-8
dc.identifier.citationActa Iuridica Resoviensia, nr 2 (33) 2021, s. 52–66pl_PL.UTF-8
dc.identifier.doi10.15584/actaires.2021.2.4
dc.identifier.issn2720-0574
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ur.edu.pl/handle/item/6804
dc.language.isopolpl_PL.UTF-8
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiegopl_PL.UTF-8
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbezpieczeństwopl_PL.UTF-8
dc.subjectbezpieczeństwo obrotu gospodarczegopl_PL.UTF-8
dc.subjectobrót gospodarczypl_PL.UTF-8
dc.subjectoszustwo gospodarczepl_PL.UTF-8
dc.subjectprzestępstwa gospodarczepl_PL.UTF-8
dc.subjectprzestępczość gospodarczapl_PL.UTF-8
dc.subjectsecuritypl_PL.UTF-8
dc.subjectsecurity of business transactionspl_PL.UTF-8
dc.subjecteconomic turnoverpl_PL.UTF-8
dc.subjecteconomic fraudpl_PL.UTF-8
dc.subjecteconomic crimespl_PL.UTF-8
dc.subjecteconomic crimepl_PL.UTF-8
dc.titlePrzestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczegopl_PL.UTF-8
dc.typearticlepl_PL.UTF-8
Pliki
Oryginalny pakiet
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
4 kamuda-przestępstwo.pdf
Rozmiar:
449.26 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Pakiet licencji
Aktualnie wyświetlane 1 - 1 z 1
Ładowanie...
Obrazek miniatury
Nazwa:
license.txt
Rozmiar:
1.22 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Opis: