Polski i niemiecki rynek pracy a instytucje wyrównujące dysproporcje rynkowe

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Barwińska-Małajowicz, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu poruszone zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem instytucji wspierających polski i niemiecki rynek pracy. Charakterystykę działań polskich instytucji oparto przede wszystkim o Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o jej nowelizację, obowiązującą od 1 listopada 2005 r. Natomiast działania instytucji wspierających rynek pracy w Niemczech scharakteryzowane zostały na podstawie informacji pochodzących z Federalnego Ministerstwa ds. Pracy i Spraw Społecznych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales). Szczególną uwagę zwrócono na te działania instytucji rynku pracy, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, które zmierzają do wyrównywania istniejących w obu krajach dysproporcji rynkowych.
This paper pictures the functioning of institutions supporting Polish and German labor markets. Description of activity of Polish institutions is based primarily on the Promotion of Employment and Labor Market Institutions Act dated 20th April 2004 and its amendment of 1st November 2005. Information regarding the functioning of German labor market institutions is based on data from the Federal Ministry of Labor and Social Affairs. The main aim was to characterize the types of activities of the institutions in Poland and in Germany, which lead to equalization of current disproportions between the two labor markets.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 416-427