Działania profilaktyczne w pracy socjalnej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Papier, Małgorzata
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem pracy jest ukazanie znaczenia profilaktyki w rozwiązywaniu aktualnych problemów społecznych. W części pierwszej zdefiniowano pojęcie profilaktyki, zwrócono także uwagę na genezę działań zapobiegawczych w kontekście pedagogiki społecznej. W kolejnych punktach opisana została specyfika pracy socjalnej, jej miejsca w pedagogice społecznej, a także znaczenie profilaktyki społecznej dla zapobiegania zjawiskom patologii społecznej. Praca ta sygnalizuje rosnące znaczenie zapobiegania w działaniach pracy socjalnej, wskazuje także na wspólny przedmiot działań.
The main purpose of this lecture is to show the importance of prevention in order to solve current social problems. In the first part you will find the definition of prevention, the origins of preventive activities in the context of social pedagogics. In the next parts there was presented social work and the importance of social prevention against social pathology occurrence. This lecture signals the increase of importance for all preventive activities in social work methodology.
Opis
Słowa kluczowe
profilaktyka , praca socjalna , problemy społeczne , prevention , social work , social problems
Cytowanie
Kazimierz Szmyd, Kultura-Przemiany-Edukacja T. 3 (2015), s. 215–229