Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Wilk, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Do niedawna jeszcze mało znany termin „wykluczenia cyfrowego” nabiera ostatnimi czasy coraz większego znaczenia. Przy postępującej w szybkim tempie informatyzacji życia, Internet przestaje być tylko źródłem wiadomości i rozrywki, a staje się niezbędnym narzędziem koniecznym dla normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. W artykule przedstawiono założenia teoretyczne odnoszące się do wykluczenia cyfrowego i jego znaczenia dla funkcjonowania społeczeństwa. Materiał zawiera opis działań służących minimalizacji wykluczeniu cyfrowemu za pomocą funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Artykuł zawiera również informacje na temat aktualnie prowadzonych oraz planowanych działań informacyjnych i proceduralnych, które mają na celu usprawnienie i przyspieszenie procesu wdrażania Działań 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Not until recently, the unfamiliar term of digital divide started to gain more public recognition. Currently, in time of highly increasing technological advances in life, the internet not only becomes the source of news and entertainment but also a necessary tool in everyday life. This article presents theoretical theses corresponding to digital divide and its meaning within society’s organization and functioning. The article includes the description of actions taken to lessen the digital divide with help of European Union managerial founds. It also provides information correlating to presently organized and run proceedings, which are meant to increase the processing time of the measure 8.3 – Counteracting digital exclusion – E-inclusion, Operational Programme Innovative Economy 2007–2013.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 161–169