Możliwości bieżącej modyfikacji zachowania urządzeń sieciowych w procesie tworzenia własnych stanowisk naukowo-dydaktycznych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Bolanowski, Marek
Wojtas, Mateusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł prezentuje możliwości modyfikacji zachowania urządzeń sieciowych przez studentów i uczniów w procesie tworzenia własnych stanowisk naukowo-dydaktycznych. W artykule zaprezentowane zostały modele sterowania warstwą logiczną urządzenia, wskazano również najlepsze języki skryptowe, które mogą posłużyć do testowania własnych algorytmów.
The article presents the possibility of modifying the behavior of network devices by students in the process of creating custom research and educational stands. In the article the models of control plane for logical device were presented, also the authors indicated the best scripting languages that can be used to test personal (custom) algorithms.
Opis
Słowa kluczowe
sieci komputerowe , skrypty , urządzenia sieciowe , computer network , scripts , network devices
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 345–351