Planowanie finansowe a optymalizacja obciążeń fiskalnych działalności gospodarczej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Filip, Paulina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W polskiej polityce podatkowej podstawa opodatkowania została rozciągnięta na prawie wszystkie zdarzenia z obszaru aktywności gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Zachowania podmiotów mające na celu ograniczenie zobowiązania podatkowego mogą mieć różny charakter – legalny i nielegalny. W opracowaniu przedstawiono legalne zachowania przedsiębiorstw wobec systemu podatkowego. Wskazano na korzystanie przez podatników z różnego rodzaju zwolnień i odpisów istniejących w systemie fiskalnym, jak również wskazano na wdrażanie odpowiednio prowadzonej polityki mającej na celu optymalizację i minimalizację podatków.
In Polish tax policy there are many basis of taxation in activity of households and enterprises. The behaviours of firm can have different character – legal and illegal. In the article were shown the legal behaviours of enterprises in fiscal system. There was also shown how to introduce suitable form and using tax policy having on aim the optimization and minimization of taxes.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 366-374