System emerytalny w Rosji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Poteraj, Jarosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Badanie rozwoju historycznego i stanu obecnego systemu emerytalnego Rosji stanowi przyczynek do poszukiwania w tym systemie rozwiązań, które w międzynarodowych porównaniach warto wykorzystywać. Jednocześnie autor stawia hipotezę o dużej bezwładności rozwiązań emerytalnych przyjętych w Rosji, co skutkuje niską podatnością tego systemu na zmiany. W artykule zawarto następujące elementy: 1) rozwój historyczny systemu emerytalnego w Rosji, 2) stan obecny systemu emerytalnego w Rosji oraz 3) wyzwania i przewidywane zmiany w systemie emerytalnym Rosji. W podsumowaniu autor stwierdza, że w porównaniach międzynarodowych ciekawym zjawiskiem jest wycofanie się w Rosji z obligatoryjności filara kapitałowego w systemie emerytalnym.
The article presents an insight into the old age pension system in Russia. There, the author’s goal was to present both past and present solutions employed by the Russian pension system, in search for ideas worth consideration in international comparisons. Simultaneously author stays the hypothesis of the great inertia of the Russian pension solutions, what to take effect of low susceptibility of its system to changes. There are three topic paragraphs: 1. the evolution of Russian pension system, 2. the present situation, and 3. challenges and foreseen changes. In the summary, the author highlights as a particular Russian approach, on the background of other countries is removing in Russia the mandatory of the fully-founded pillar in pension system.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 367–379