Funkcjonowanie zakładu pracy w aspekcie koncepcji stakeholders

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2004-06
Autorzy
Kozłowska, Urszlula
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Ten artykuł jest próbą wyjaśnienia, w jaki sposób działa w ekosystemie wole-rynku. artykuł zawiera trzy części. Pierwsza część artykułu ukazuje problem transformacji i sposobów dogadania się z nową rzeczywistością, na przykład z przemysłem morskim. W następnej części – znajduje się podstawowy profil koncepcji zainteresowanych stron. W ostatnim punkcie artykułu wykazano próbę wcześniejszego poczęcia z wykorzystaniem w określonych pracach Stoczni Szczecińskiej.
This article is an attempt of explaining how the works exsists in the free-market eco­nomy. The article contains three parts. The first part of the article shows the problem of transformation and the ways of getting along with the new reality, for example the sea industry. In the next part – the basic profile of the stakeholders conception is located. In the last point of the article it is shown the attempt of the previous conception using in the definite works as Szczecin Shipyard.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 4 (2004), s. 387-394