Idioms – a Look into Culture. The Formation of English Idioms in the Framework of British Culture (1945-2020).

Abstrakt
Rozprawa ma na celu zbadanie i zrozumienie, w jaki sposób uniwersalia językowe ujawniają informacje o związku pomiędzy kulturą a językiem poprzez badanie zastosowania idiomów w mediach drukowanych. Pierwszym celem jest określenie stosunku częstotliwości idiomów pojawiających się w tabloidach (The Mirror) do częstotliwości idiomów używanych w prasie poważnej (The Guardian) w latach 1945–2020. Ten przedział czasowy (1945–2020) jest podzielony na siedem kolejnych znaczących historycznie okresów, z których wybrano dziesięć próbek każdej badanej gazety i przeanalizowano główne wydarzenia historyczne z naciskiem na zastosowanie idiomów. Drugim celem jest zbadanie, jak zmienia się użycie idiomów w związku z prowadzoną polityką poprawności politycznej przedstawioną i promowaną przez określonych wydawców, oraz czy rosnąca świadomość społeczna eliminuje stosowanie niektórych idiomów.
The aim of the thesis is to research and probe how language universals reveal information about the connection between language and culture by exploring the application of idioms in print media. First, the ratio of frequency of idioms appearing in tabloids (The Mirror) to the frequency of idioms used in the quality press (The Guardian) in the years 1945-2020 is determined. In order to do so, this time stretch (1945-2020) is divided into seven consecutive time intervals. Out of each, ten samples of The Mirror and ten samples of The Guardian are chosen and correspondingly, major events of historical significance are analysed with a focus on idiom application. Furthermore, the question of whether the usage of idioms fluctuates due to the political correctness policy as represented and promoted by the publishers, or whether the coinage of idioms reflects changes in the political and economic situation is taken into consideration.
Opis
Promotor: dr hab. Agnieszka Uberman, prof. UR - 211 s.
Słowa kluczowe
idiom , mechanizmy tworzenia idiomów , charakterystyka i geneza idiomów brytyjskich , pojęcie kultury , analiza ilościowa , analiza jakościowa , idiom formation , characteristics and origins of English idioms , culture , qualitative and quantitative analyses
Cytowanie