Polityka innowacyjna jako przykład polityki publicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Hoffmann, Tomasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article undertakes the issue of innovative policy. It shows that this form of policy is typical of public policies, being characterized by a suitable life cycle and referents. It examines relations between innovative policy and industry, science and the government. One finds that innovative policy is a stimulator of the development of the economy in a given state.
Opis
Słowa kluczowe
the innovative politics , the public politics , the innovativeness
Cytowanie
Agnieszka Pawłowska, Polityka i Społeczeństwo nr 4(13)/2015, s. 69-85