Kooperacja i konkurencja w rozwoju społeczno-ekonomicznym w aspekcie międzynarodowej współpracy regionów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2006-06
Autorzy
Jaźwiński, Ireneusz
Kiernożycka-Sobejko, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
MITEL
Abstrakt
Pierwsza część artykułu przedstawia zagadnienia teoretyczne. Opisuje istotę i rodzaje współpracy, powiązania między współpracą a konkurencją, pojęcie kopetycji i korzyści płynące ze współpracy. Rozważania zawarte w drugiej części dokumentu dotyczą praktycznych zastosowań wiedzy teoretycznej w przykładzie dwóch regionów: Województwa zachodniopomorskiego i Meklemburgii-Pomorskiego. Określono również zalecenia dotyczące współpracy między tymi regionami.
The first part of the article presents theoretical issues. It described essence and types of cooperation, connections between cooperation and competition, concept of coopetition and benefits gained from collaboration. The considerations in the second part of the paper are involved with practical applications of the theoretical knowledge in the example of two regions: the Zachodniopomorskie voivodeship and Mecklenburg-Vorpommern. Recommendations concerning cooperation between these regions also have been determined.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 8 (2006), s. 609-620