Rozwój współpracy transgranicznej na podstawie aktywnie działających jednostek samorządowych realizujących programy przy współudziale środków unijnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2007-12
Autorzy
Ślusarczyk, Bogusław
Koniuch, Janina
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia związane z zacieśnieniem międzynarodowej współpracy pomiędzy samorządami Podkarpacia. Współpraca samorządów przygranicznych jest ciągle jeszcze niewykorzystaną szansą dla rozwoju tego regionu. Stwarza ona nowe możliwości poprawy sytuacji zarówno ekonomicznej, jak i społecznej, co z całą pewnością wpłynie na polepszenie jakości życia ludności w tym regioni. Wymiana przygraniczna stwarza również perspektywy na szybsze ożywienie stosunków gospodarczych. Ożywienie to dotyczy wielu płaszczyzn współpracy gospodarczej, począwszy od handlu, a skończywszy na wspólnych przedsięwzięciach produkcyjnych.
In the study there were presented some basic issues connected with tightening international cooperation of self-governments of Podkarpacie. The cooperation of self-governments is still an unused chance for development of the region. It creates a new possibilities of enhancing economic and social situation, what inevitably influence an improvement in life quality of population in the region. Transborder exchange creates also some prospects for faster revival of economic relationships. The revival concerns numerous spheres of economic cooperation, to start off with a trade and to finish on some common productive undertakings.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 11 (2007), s. 673-689