Cognitive Technologies in Management

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Slyusarchuk, Yurij
Hales, Colin F.
Slyusarchuk, Olga
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The article examines the concept of cognitive technologies – its definition, development and intricacies. It further discusses the perspectives for the use of cognitive technologies in management fields and in particular, the problems of converting information streams in order to create new knowledge. Urgent changes in the instruments of economic organizations at the micro – and macro levels emphasize the need for realigning to cognitive principles of the economy.
Artykuł analizuje koncepcję technologii kognitywnych/poznawczych – tj. definicje, rozwój oraz złożoność. Ponadto omówiono perspektywy wykorzystania technologii poznawczych w dziedzinie zarządzania, w szczególności problemy przekształcania strumieni informacji w celu kreowania nowej wiedzy. Postępujące zmiany w ekosystemie podmiotów gospodarczych na poziomie mikro i makro, podkreślają potrzebę przystosowania się do poznawczych zasad rynku.
Opis
Słowa kluczowe
cognitive technologies , cognitive management , technologie poznawcze , zarządzanie kognitywne
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 252-259