Wpływ rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Głodowska, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę wpływu rozwoju gospodarczego na sytuację demograficzną w krajach Unii Europejskiej. Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do określenia poziomu rozwoju gospodarczego umożliwiło łatwe porównywanie i pozycjonowanie państw, jak również przeprowadzenie zagregowanej analizy dynamicznej. Sytuację demograficzną w poszczególnych krajach unijnych wyznaczono za pomocą danych dotyczących stopy przyrostu naturalnego oraz wskaźnika dzietności. W artykule dokonano klasyfikacji państw Unii Europejskiej w oparciu o kryterium rozwoju gospodarczego, jak i sytuacji demograficznej. W ostatniej części pracy zwrócono uwagę na wybrane czynniki ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na kształtowanie poziomu dzietności w krajach Unii Europejskiej. Są to: poziom zatrudnienia kobiet, wykształcenie i czas pracy kobiet, świadczenia socjalne dla rodzin z dziećmi, organizacja opieki nad dziećmi.
The article shows impact of the economic development on demographic situation in the European Union countries. Multidimensional comparative analysis helps to define economic development level and easy compare and rank countries. It was also helpful to perform dynamic and aggregated scrutiny. The demographic situation in the particular countries was defined by birth rate and fertility rate. The author carried out classification of the European Union countries with two standards: economic development and demographic situation. In the last part of article the author pays attention to selected economic factors, which can determinate the creation of fertility rate’s level in the European Union countries. There are: female employment, part – time employment of female, education, social benefit for families with children and formal child care.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 18 (2011), s. 394–408