Wybrane aspekty polityki państwa na rynku pracy (w kontekście polskiej gospodarki)

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-06
Autorzy
Zajdel, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu omówiono wybrane aspekty polityki rynku pracy. Przedstawiono teoretyczne nastawienie odnośnie do polityki wobec rynku pracy w świetle jej roli w przeciwdziałaniu bezrobociu. Zaprezentowano też pewne zagadnienia realizacji polityki zatrudnienia w kontekście polskiego rynku pracy. Prezentacja stanowi przyczynek do lepszego zrozumienia problemów związanych z analizą polityki rynku pracy.
In this text is included overall characteristic of selected aspects connected with governmental interference with labour market. This paper gives a theoretical approach to labour market policy, considering its role in preventing unemployment. On this ground the author tries to describe some issues of implementing different instruments of employment policy on Polish labour market. The presentation is an attempt to get a better insight into problems connected with analyzing labour market policy.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 14 (2009), s. 428-439