Klasyfikacja czynników aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Szopik-Depczyńska, Katarzyna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Analizowanie innowacji z punktu widzenia sprzężonego procesu, obejmującego wiele działań od momentu powstania idei do jej skutecznego wdrożenia w działania i procesy organizacyjne oraz osiągnięcia wymiernych korzyści, wymaga szerszego spojrzenia na determinanty działalności innowacyjnej. W artykule przedstawiona została jedynie wąska lista czynników warunkujących innowacyjność przedsiębiorstw. Wybrane przez autorkę grupy uwarunkowań niewątpliwie wskazują na mnogość podejść do zagadnienia innowacyjności przedsiębiorstw. Uwarunkowania te mają szeroki i niejednorodny charakter. Niektóre uwarunkowania wpływają na działalność innowacyjną w sposób pozytywny, inne w sposób destymulujący. Niemniej jednak ich identyfikację traktuje się jako punkt wyjścia do wszelkich rozważań teoretycznych i praktycznych.
There is a variety of determinants of innovation. They have diverse natures; some of them have a positive impact on the innovation activity of the enterprise, the others – a negative one. The paper presents a short list of determinants of innovation, which indicates a multitude of approaches to innovation in enterprises. Nonetheless, their identification is a starting point for further theoretical and practical considerations.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 94-104