Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Polsce w ujęciu przedsiębiorstw

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Wójcik, Andrzej
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Rozwój społeczeństwa informacyjnego ma olbrzymie znaczenie zarówno w życiu społecznym, jak i gospodarczym. W pierwszej części artykułu została przeprowadzona statystyczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na podstawie przedsiębiorstw, natomiast w drugiej części opracowania porównano stopień rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce ze stopniem poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w krajach Unii Europejskiej, również na podstawie zmiennych dotyczących przedsiębiorstw. Na tej podstawie można zmierzyć stopień zaawansowania społeczeństwa informacyjnego w Polsce w sferze przedsiębiorstw.
The development of the information society has enormous meaning both in the social and economic arena. In the first part of the article the author conducted statistical analysis of the development of the information society in Poland based on enterprises. In the second part of the study the author compared the degree of the development of the information society in Poland with the degree of the level of development of the information society in UE. On this basis it is possible to measure the degree of the progress of the information society in Poland in the sphere of enterprises.
Opis
Słowa kluczowe
społeczeństwo informacyjne , analiza statystyczna , diagram Czekanowskiego , information society , statistical analysis , Czekanowski diagram
Cytowanie
Michał Gabriel Woźniak, Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 44(4) cz.2/2015, s. 394-408