Wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Lorek, Marlena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego. Zmiany, jakie zaszły w funkcjonowaniu współczesnego świata, przekładają się na powstawanie nowych zagrożeń. W konsekwencji skuteczna edukacja dla bezpieczeństwa musi reagować na zachodzące zmiany w obszarze nowych zagrożeń.
Article presents the challenges facing education for security in the information society. Changes that have taken place in the functioning of the modern world translate into the emergence of new threats. As a consequence, effective education for security must respond to changes in the area of new threats.
Opis
Słowa kluczowe
bezpieczeństwo , edukacja dla bezpieczeństwa , społeczeństwo informacyjne , security , education for security , information society
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 63–66