Patriotyzm według studentów UPJPII w Krakowie na podstawie ankiety o postawie Matejki, Sienkiewicza i Witkacego w okresie zaborów

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2021-12
Autorzy
Narewska, Dorota
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Na niezwykłą rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości wskazywał św. Jan Paweł II, stąd autorka artykułu – teolog w ankiecie przeprowadzonej wśród studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zapytała w 2019 roku, czy patriotyzm to anachronizm, czy może konieczność. W 2022 roku, po napaści Rosji na Ukrainę, odpowiedzi byłyby z pewnością inne. Metoda badawcza polegała na analizie i cytowaniu w artykule reprezentatywnych odpowiedzi respondentów, uzyskanych po zdobyciu wiedzy z Internetu na temat trzech twórców okresu zaborów (1772–1795). O Polskę walczono bowiem również pędzlem i piórem, stąd narzucona studentom perspektywa badawcza to postawa Jana Matejki (1838–1893) i Henryka Sienkiewicza (1846–1916). Patriotyzm porucznika carskiej armii Stanisława Ignacego Witkiewicza (1885–1939) stanowi jakby tło dla tych dwóch wielkich twórców. Matejko żył pod zaborem austriackim, do którego należały: Królestwo Galicji i Lodomerii, Księstwo Oświęcimskie, Księstwo Zatorskie, Nowa Galicja, cyrkuł zamojski. Sienkiewicz był obywatelem Królestwa Polskiego, zatem należał do imperium i zaboru rosyjskiego, choć swoje mowy wygłaszał i w zaborze pruskim. Urodzony w Warszawie Witkacy również był obywatelem carskiej Rosji, ale jako dziecko przeniósł się z rodzicami do Zakopanego, tzn. zaboru austriackiego. Wstąpił do osobistej armii cara, mając nadzieję na utworzenie w niej polskiej formacji wojskowej, podobnie jak wielu Polaków, m.in. Władysław Anders, późniejszy generał dywizji Polskich Sił Zbrojnych, dowódca Armii Polskiej w ZSRR.
The author of the paper, a theologian, in a survey conducted largely among believer students of the Pontifical University of John Paul II in Krakow, asked them whether patriotism is an anachronism or a necessity today. The research method consisted in analyzing representative answers of the respondents, which were obtained after acquainting them (the possibility of using the Internet while answering) with the profiles of three great Poles-patriots of the Partition period (1772–1795) who fought for their homeland with a brush and pen as well as up front in military operations, though on the wrong side from today’s historical perspective: Jan Matejko (1838–1893), Henryk Sienkiewicz (1846–1916), Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy (1885–1939).
Opis
Słowa kluczowe
Jan Matejko , Henryk Sienkiewicz , Stanisław Ignacy Witkiewicz – Witkacy , patriotyzm , Polska , studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie , Stanpatriotism , Poland , students of the Pontifical University of John Paul II in Krakow
Cytowanie
Dydaktyka Polonistyczna, nr 7(16)2021, s. 280–308