Optymalne ścieżki kształcenia prowadzące do uzyskania pełnych kompetencji zawodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Zawłocki, Ireneusz
Niewiadomski, Krzysztof
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Jedną z najważniejszych kwestii mających wpływ na rozwój innowacyjnej gospodarki jest obserwowane niedopasowanie kompetencyjne. Zjawisko to stanowi również problem dla absolwentów szukających zatrudnienia. W niniejszym opracowaniu scharakteryzowano podstawowe przyczyny tej sytuacji, szczególnie w obszarze systemu edukacji. Następnie opisano dobór i analizę optymalnych ścieżek kształcenia prowadzących do uzyskania wymaganych kompetencji zawodowych z uwzględnieniem drożności kształcenia zawodowego.
One of the key issues affecting the development of innovative economy is competence mismatch observation. This phenomenon is also a problem for graduates who look for employment. In this study the main causes of this situation were characterized, especially in the education system. It also maintain selection and analysis of optimal learning paths leading to the required professional competences with regard to flow of vocational training.
Opis
Słowa kluczowe
kształcenie zawodowe , drożność kształcenia , ścieżki kształcenia zawodowego , kompetencje zawodowe , vocational education , education flow , vocational pathways , professional competences
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 164–169