Ocena wpływu wybranych instytucji na rozwój gospodarstw rolnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Grzybek, Maria
Kawa, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono otoczenie instytucjonalne oraz jego wpływ na rozwój gospodarstw rolnych. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego zostało scharakteryzowane poprzez ocenę działalności urzędu gminy, izb rolniczych, które reprezentują interesy rolników oraz banków. Badania zrealizowano w 2011 roku, przeprowadzając bezpośredni wywiad z właścicielami gospodarstw rolnych, przy użyciu anonimowego kwestionariusza ankiety. Badania zostały przeprowadzone wśród 200 właścicieli gospodarstw rolnych. Rozwój obszarów wiejskich w odniesieniu do rolnictwa wymaga stworzenia dobrze funkcjonującego otoczenia instytucjonalnego. Instytucje mają do spełnienia wiele ważnych funkcji mających podstawowe znaczenie dla rozwoju gospodarstw rolnych.
In the paper there was presented institutional environment and its impact on development of arable farms. The influence of institutional environment was characterized by defining the role of state interventionism, assessment of municipality’s, agricultural chambers, which represent farmers and bank’s. The research was conducted in 2011, in a form of direct interview with farm owners, with the usage of anonymous survey questionnaire. The research was conducted on the sample of 200 farmers. Development of rural areas in agricultural context requires well functioning institutional environment. Institutions serve many important functions of fundamental importance for development of farms.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 29 (2012), s. 155–163