Grafika komputerowa i informatyczne modelowanie struktur przestrzennych w programie kształcenia liceum ogólnokształcącego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Kisiel, Piotr
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Umiejętność tworzenia grafiki i modelowania za pomocą komputera staje się obecnie jedną z ważniejszych umiejętności współczesnego projektanta. Ze względu na złożoność procesu modelowania, jak też na atrakcyjność i siłę przekazu referat omawia faktyczne realizacje projektowania przestrzennego i grafiki cyfrowej w programie nauczania liceum ogólnokształcącego.
The computer aided 3D visualisation and computer graphic is presently one of the most important skills of designers. Due to the complexity of the modelling process as well as its appeal and expressiveness, this essay considers the question of real realisation task of spatial modelling and computer graphics in the learning curriculum of the secondary schools'.
Opis
Słowa kluczowe
grafika komputerowa , struktury trójwymiarowe , proces modelowania , wizualizacje przestrzenne , program nauczania szkoły średniej , computer graphics , three-dimensional structures , process modeling , spatial visualization , high school curriculum
Cytowanie
Dydaktyka Informatyki T. 12 (2017), s. 242–249