Empowerment and partnership – is it possible in the academic library?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009
Autorzy
Jaskowska, Bożena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Dominican University Graduate School of Library and Information Science
Abstrakt
The paper presents the idea of empowerment and partnership in the academic library. Some differences between classic and empowerment management and a few most important features of leadership are also pointed out in the study. Difficulties as well as benefits of participation in an academic library are shown in the second part of the paper. The are many areas in the academic library where empowerment and partnership could be successfully implemented in the management process.
Opis
Przedstawiono problematykę partycypacji pracowniczej w bibliotece akademickiej. Ukazano różnice pomiędzy klasycznym a uczestniczącym stylem zarządzania placówką oraz scharakteryzowano najważniejsze cechy lidera biblioteki XXI w. Bariery na drodze partycypacji pracowniczej oraz korzyści z tej formy zarządzania działalnością informacyjno-biblioteczną przedstawiono w drugiej części referatu. Istnieje wiele obszarów, na których decyzyjna partycypacja pracownicza może z powodzeniem zostać zaimplementowana do zarządzania biblioteką.
Słowa kluczowe
empowerment , zarządzanie , partycypacja , biblioteka akademicka
Cytowanie