Przestrzenie grafi ki I Koegzystencja. 2. Ogólnopolskie Sympozjum Grafi ki Artystycznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017-12
Autorzy
Pawłowski, Mirosław
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydział Sztuki UR
Wydawnictwo UR
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Warstwy Nr 1 (2017), s. 98-99