Dynamika działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Smoleń, Marek
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W opracowaniu zaprezentowano istotę, znaczenie i dynamikę działalności Tarnobrzeskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej. Zaprezentowano parametry gospodarcze diagnozujące wyniki, a także efekty rozwoju Strefy oraz ich wpływu na rozwój lokalny w warunkach gospodarki rynkowej. Przedstawiono liczbę utworzonych, utrzymanych miejsc pracy oraz zaangażowanie kapitału inwestycyjnego. Ukazano także potencjalne korzyści ekonomiczne możliwe do uzyskania w obrębie działalności TSSE.
In this article was presented significance of resisting for almost 10 years special economic zones on the example of Tarnobrzeg. The results of researches showed also the effects of SEZ, changes of labour market, development of private enterprises and influence on local economy. In those time permissions were given for conducting a business activity and became new work places. The new firms invested there to start the business activity. The main purpose to start the activity was the possibility to profit by tax deductions and tax exemptions, supplies of accessible labour, possibility to use the infrastructure and right to use different profits.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 496–510