Zajęcia rękodzielnicze w elementarnej edukacji dziecka trzeciej dekady XX wieku i drugiej dekady XXI wieku

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Uberman, Marta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem opracowania jest próba zwrócenia uwagi na niepokojące z pedagogicznego punktu widzenia zjawisko obniżającego się poziomu zręczności manualnej dziecka. Przyczyn zaistniałej sytuacji jest prawdopodobnie wiele, przypuszcza się, że w dużym stopniu do takiego stanu rzeczy przyczynił się dominujący w edukacji intelektualizm i wszechobecna technizacja z jednej strony, a z drugiej – brak pedagogicznego zainteresowania zajęciami rękodzielniczymi.
The discussion aims at attracting attention to a pedagogically disturbing phenomenon of a visibly lowering level of manual dexterity of children in early education. There are probably many reasons for the situation, and it is believed that it can be largely attributed to a dominating intellectualism and technical focus in elementary education on the one hand, and lack of pedagogical interest in practical activities on the other.
Opis
Słowa kluczowe
programy nauczania , podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych , zajęcia rękodzielnicze , zajęcia techniczne , elementarna edukacja , dziecko , teaching syllabus , general education curriculum for primary schools , handicraft activities , technical activities , elementary education , child
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 129–135