Structural Changes within the Service Sector Employment in EU – Convergence or Divergence?

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2012
Autorzy
Cyrek, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The study deals with the problems of structural changes in employment within the service sector. The research covers European Union in a period 2000–2010.The classification of services into classical, financial and business, and welfare is adopted. The structural changes are investigated under the question about the convergence or divergence between EU countries. A special attention is paid to Poland.
W opracowaniu analizie poddano problemy zmian struktury zatrudnienia w ramach sektora usług. Badania dotyczą państw Unii Europejskiej w okresie 2000–2010. Wykorzystano klasyfikację usług na grupy usług klasycznych, usług finansowo-biznesowych i usług dobrobytu. Analizy prowadzono w kontekście weryfikacji występowania konwergencji lub procesów dywergencji pomiędzy państwami UE. Szczególną uwagę skierowano na polską gospodarkę.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 28 (2012), s. 41–51