Funkcjonowanie ucznia w procesie edukacyjnym ze względu na jego homeostatyczny mechanizm regulacji

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2016
Autorzy
Wilsz, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule omówiono działania i skuteczność homeostatycznego mechanizmu regulacji, skutki zakłócenia równowagi funkcjonalnej oraz zaprezentowano implikacje dla przebiegu procesu edukacyjnego wynikające z analizy i znajomości homeostatycznych mechanizmów regulacji jej uczestników.
In the article functioning and effectiveness of homeostatic regulatory mechanism as well as the effects of functional balance distortion, were discussed. Implications for direction of educational process resulting from the analysis and understanding of homeostatic mechanisms of regulation of its participants, were presented.
Opis
Słowa kluczowe
proces edukacyjny , homeostatyczny mechanizm regulacji , stałe indywidualne cechy osobowości , educational process , homeostatic regulatory mechanism , constant individual personality traits
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 4(18)/2016, s. 50–56