Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Winiarczyk, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule zaprezentowano fragmenty szerszych badań poświęconych relacjom wewnątrzrodzinnym. Na potrzeby niniejszej analizy wyłoniono kwestie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych do utrzymywania relacji i komunikowania się członków rodzin transnarodowych. Jak wynika z materiałów źródłowych, upowszechnienie nowych technologii komunikacyjnych wpływa współcześnie na odmienne możliwości podtrzymywania bliskości między osobami funkcjonującymi w strukturze transnarodowej. Przedstawione wyniki badań koncentrują się m.in. na sposobach kontaktów, używanych do tego celu urządzeniach czy częstotliwości komunikacji z migrantem.
The article presents the collected material devoted to the use of information and communication technologies to maintain relations and communication of members of transnational families. The dissemination of new communication technologies gave different possibilities of maintaining closeness between people functioning in the transnational structure. The presented research results are focused, inter alia, on methods of contacts, devices used for this purpose and the frequency of maintaining communication with the migrant.
Opis
Słowa kluczowe
technologie informacyjno-komunikacyjne , rodzina transnarodowa , relacje rodzinne , komunikacja w rodzinie , information and communication technologies , transnational family , family relations , communication in the family
Cytowanie
Edukacja – Technika – Informatyka nr 2(24)/2018, s. 31–38