Przemiany mediów regionalnych i lokalnych

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015
Autorzy
Furman, Wojciech
Kuca, Paweł
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedstawiony w publikacji zbiór tekstów dotyczy przemian mediów regionalnych i lokalnych rozumianych jako organizacje wyspecjalizowane w tworzeniu i rozpowszechnianiu przekazów dziennikarskich, lecz o zasięgu mniejszym niż ogólnokrajowy.
Opis
Słowa kluczowe
media regionalne , media lokalne
Cytowanie
W. Furman, P. Kuca (red.), Przemiany mediów regionalnych i lokalnych, Rzeszów 2015