Річний дохід на особу (per capita) і християнський лад

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2008-12
Autorzy
Zinko,Vasyl
Ohirko, Oleh
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the article, the annual earnings per person are analysed in context of different countries in the world. It is linked with the role of religion. The economy growth is also line with the proper level of education.
W opracowaniu przeanalizowano kształtowanie się rocznych dochodów na osobę w zróżnicowanych państwach świata. Ich poziom połączony został z rolą religii. Wzrost gospodarczy odniesiono także do odpowiedniego poziomu edukacji.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 13 (2008), s. 221-226