Raw field data matrix: traditional use of Dysphania schraderiana in SE Poland

Data
2021-06-15
Autorzy
Wolanin, Mateusz
Łuczaj, Łukasz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Rezultaty badań terenowych i ankiety internetowej dotyczącej użytkowania tzw. mirry.
Opis
Słowa kluczowe
Dysphania schraderiana , etnografia polski , etnobotanika
Cytowanie