Zastosowanie agentów konwersacyjnych w nauczaniu

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2011
Autorzy
Janas, Agnieszka
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
The aim of this paper is to present the application of the conversational agents (chat bots) in teaching processes. Moreover, the paper describes the potential benefits of such a use. The article presents some global conversational programs that are used in educating and employee training.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 22 (2011), s. 281–287