Career aspirations of economics students on the example of UMCS Faculty of Economics

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2017
Autorzy
Panasiuk, Magdalena
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania na temat aspiracji zawodowych studentów studiów ekonomicznych należących do pokolenia Z. Celem artykułu jest określenie aspiracji zawodowych młodych osób dopiero wkraczających na rynek pracy. Czynniki wpływające na przyszłą satysfakcję z pracy, a tym samym chęć jej wykonywania, są zróżnicowane. Dla jednych czynnikiem motywującym będzie wysokie wynagrodzenie, natomiast dla innych będzie to dobra atmosfera w firmie bądź jej pozycja na rynku. W artykule scharakteryzowano również sytuację na polskim rynku pracy. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, informacje o działaniach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2017 r. wśród 170 studentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Opis
Słowa kluczowe
aspiracje zawodowe , pokolenie Z , rynek pracy , studenci kierunków ekonomicznych
Cytowanie
Przedsiębiorstwo i region z. 9/2017, s. 164–172