Społeczne aspekty prywatyzacji z udziałem kapitału zagranicznego

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Szul, Elżbieta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Wraz z procesem przemian ustrojowych w Polsce rozpoczął się proces prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. W prywatyzacji polskich zakładów istotny jest udział kapitału zagranicznego. Jednak opinie o jego obecności, podobnie jak i ogólne opinie o prywatyzacji są zróżnicowane. Z jednej strony prywatyzacja oraz udział w niej inwestorów zagranicznych powoduje korzystne skutki na płaszczyźnie ekonomicznej, a z drugiej strony powoduje negatywne skutki na płaszczyźnie społecznej. Odzwierciedleniem tego jest ocena prywatyzacji i udziału kapitału zagranicznego przez mieszkańców województwa podkarpackiego. Oceny te różnią się dla kraju, województwa, powiatu, gminy oraz miasta.
Ownership transformations are one of factors of transformation process in Poland which has started after 1989. Success of privatization in Poland notably depends on foreign capital inflow. But foreign capital share in Polish economy is controversial. Foreign capital causes profitable economical results while social aspects are usually negative. Social opinions about foreign capital of residents of podkarpacie are an example of attitudes to foreign capital which depends on many factors: an age, an education, dwelling-place and other.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 357–366