WYBRANE ASPEKTY HARMONIZACJI PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ W RAMACH UE

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2015-04-23
Autorzy
Prievozníková, Karin
Červená, Karolína
Románová, Anna
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Abstrakt
Autorki w przedstawionym artykule zajmowały się tendencjami harmonizacji, które miały miejsce w Europie od lat 60. ubiegłego wieku, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od wartości dodanej. Zwróciły uwagę na rozwój podatku od wartości dodanej stopniowo od Pierwszej dyrektywy Rady nr 67/227/EWG z dnia 11 kwietnia 1967r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich dotyczącej podatków obrotowych, która zobowiązała poszczególne państwa członkowskie, aby zastąpiły swój obecny system podatków obrotowych wspólnym systemem podatku od wartości dodanej. Jednocześnie autorki zwróciły uwagę na najważniejsze zmiany dotyczące tej dyrektywy aż do jej pełnego zastąpienia dyrektywą Rady nr 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
Opis
Słowa kluczowe
harmonizacja , podatek od wartości dodanej
Cytowanie