Efekt szklarniowy grozi katastrofą

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2010
Autorzy
Pliszka, Tadeusz
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Opracowanie dotyczy problematyki globalnego ocieplenia i jego skutków dla gospodarki świata. Koszty globalnego ocieplenia ponosi cała społeczność ludzka. Problem polega na tym, aby dotychczasowy koszt społeczny rozdzielić proporcjonalnie na wszystkich go tworzących. Istotne jest określenie takich wymagań względem państw, które ograniczą emisję gazów cieplarnianych, stanowiących przyczynę niekorzystnych zmian w klimacie.
The study concerns problems of the global warming and its results for the world economy. The costs of the global warming are paid by the whole humanity. The problem is to divide the social cost proportionally between all the polluters. It is essential to specify such requirements for countries that will limit emission of gases which are the reason for unfavorable changes in climate.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 17 (2010), s. 284–292