Aktywność ekonomiczna jako wyznacznik poziomu życia

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2013
Autorzy
Kalinowski, Sławomir
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
W artykule przedstawiono aktywność ekonomiczną beneficjentów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Zwrócono uwagę na rodzaj wykonywanej pracy, wśród której dominują zajęcia o charakterze nisko opłacanych prac dorywczych oraz niewielkie zróżnicowanie zawodów. Zauważono niepokojące zjawisko ubóstwa osób o stałych dochodach z pracy zarobkowej, a także próbę poprawy sytuacji respondentów poprzez dwutorowe uzyskiwanie środków finansowych – z pomocy społecznej oraz pracy „na czarno” lub źródeł częściowo nielegalnych. Zwrócono uwagę na brak zaufania ankietowanych w stosunku do urzędów pracy i efektywności ich działań.
The paper presents the economic activity of the beneficiaries of the Municipal Centre for Family Support in Poznan. The attention was paid to the types of work performed, among which the dominant are the ones of a low-paid casual character and little differentiation of professions. The two main issues were noted: the alarming phenomenon of poverty on fixed incomes from employment, as well as an attempt to improve the situation of respondents by obtaining a two-track funding – from social assistance and the work “in black” or partially illegal sources. The attention was paid to the lack of confidence of responders in relation to the labour offices and the effectiveness of their actions.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 30 (2013), s. 198–209