Culture Makes the Difference – the Humanistic Approach to the Understanding of Economic Development

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2009-12
Autorzy
Pyrkosz, Damian S.
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
In the world of decreasing natural resources and room for people on the one hand and expansion of ideas, politics and economies on the other, the notions of culture and development have acquired increasing importance. As the world becomes ‘smaller’ due to economic, political and cultural globalization, people have to bridge the differences in the very same areas to find some common ground and ensure progress to the whole mankind. The terms are often falsely counterposed: development is associated mainly with economic sphere whereas culture is predominantly viewed as an intangible traditional asset. In this sense, the paper seeks to identify the overlap between the ideas of culture and economic development, note the conspicuous rise in significance of the former for the latter and trace the role of culture in economic development of nations with special emphasis on the evolution of the relationship in the last decade of the 20 th century specifically.
W świecie malejących zasobów naturalnych i przestrzeni ludzkiej oraz ekspansji idei, polityk i gospodarek, pojęcia kultury i rozwoju nabierają coraz większego znaczenia. Podczas gdy świat się ‘zmniejsza’ w wyniku ekonomicznej, politycznej i kulturowej globalizacji, ludzie stoją przed wyzwaniem pokonania różnic w tych samych dziedzinach życia, aby móc zapewnić rozwój całemu gatunkowi ludzkiemu. Pojęcia kultury i rozwoju są często fałszywie zestawiane ze sobą: rozwój jest głównie kojarzony ze sferą gospodarczą, a kultura jest postrzegana wyłącznie jako zbiór niematerialnych tradycyjnych wartości. W tym kontekście, artykuł jest próbą odnalezienia wspólnych sfer oddziaływania pomiędzy kulturą i rozwojem ekonomicznym. Jednocześnie artykuł zwraca uwagę na znaczący wzrost znaczenia kultury dla kwestii rozwoju gospodarczego narodów ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji, jaka dokonała się w postrzeganiu powyższego związku w ostatniej dekadzie XX wieku.
Opis
Słowa kluczowe
Cytowanie
Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy z. 15 (2009), s. 48-58