Komunikacja funkcjonalna PECS u dziecka z zespołem Cornelii de Lange

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2019
Autorzy
Komisarczyk, Maria
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest omówienie nieprawidłowości ogólnorozwojowych związanych z zaburzeniem genetycznym jakim jest zespół Cornelii de Lange. Szczegółowo ukazano umiejętności językowe i społeczne oraz, ocenę barier i gotowość do zmiany chłopca dotkniętego tą chorobą. W celu określenia aktualnych umiejętności dziecka do badania wykorzystano kwestionariusz VB-MAPP. Zaprezentowano również założenia terapii oraz działania mające na celu usprawnienie językowych i społecznych umiejętności dziecka, podejmowane na kolejnych etapach.
The purpose of this article is to discuss general developmental irregularities related to a genetic disorder named Cornelia de Lange syndrome. A detailed description of language and social abilities has been presented, as well as assessment of barriers and readiness for change of a boy suffering of the syndrome. A VB-MAPP questionnaire has been used in the research to assess the current abilities of the child. Also presented have been the therapy assumptions and actions aimed at improving the child’s language and social skills, implemented at further stages.
Opis
Słowa kluczowe
komunikacja , zespół Cornelii de Lange , PECS , communication , Cornelia de Lange syndrome , PECS (Picture Exchange Communication)
Cytowanie
red. Agnieszka Myszka, Katarzyna Ita Bieńkowska, Głos – Język – Komunikacja. Tom 6. Młodzi mają głos, s. 59–73