Kobiety na estradzie muzycznej Rzeszowa na przełomie wieków XIX i XX

Ładowanie...
Obrazek miniatury
Data
2018
Autorzy
Wąsacz-Krztoń, Jolanta
Tytuł czasopisma
ISSN
Tytuł tomu
Wydawnictwo
Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
Abstrakt
Przedstawiony obraz aktywności muzycznej kobiet w Rzeszowie na przełomie wieków XIX i XX, ich udziału w koncertach, to przyczynek do ukazania większego obrazu działalności kobiet w życiu muzycznym całej Galicji w dobie autonomii. Prasa rzeszowska tego okresu stanowi doskonałe źródło do poznania aktywności kobiet na estradzie muzycznej Rzeszowa. Wzmianki o koncertach, popisach, trupach teatralnych prowadzonych przez kobiety, o lekcjach muzyki udzielanych przez panie pojawiały się niemal w każdym numerze, potwierdzając tym samym wielką częstotliwość działań kobiet na tym polu. Przed publicznością rzeszowską występowały zarówno amatorki (miejscowe i przyjezdne), jak i artystki znane ze scen europejskich. Koncerty wokalne, wokalno-instrumentalne i instrumentalne były okazją do zaprezentowania rzeszowianom repertuaru, który nie odbiegał od wielkich scen Lwowa, Krakowa czy Wiednia, dzięki czemu mieszkańcy nawet prowincjonalnego miasteczka, jakim był Rzeszów, mogli rozwijać i odpowiednio kształtować swoje gusty muzyczne.
The presented image of women’s musical activity in Rzeszow at the turn of the 19th and 20th century, their participation in concerts is an attempt to show a bigger picture of women’s activity in the musical life of Galicia in the era of autonomy. The local press in Rzeszow at that time constitutes an excellent source of knowledge about women’s activity on the musical stage in Rzeszow. Mentions about concerts, performances, theatrical troupes led by women, music lessons offered by ladies were included in almost every issue, confirming the high frequency of women’s activities in this field. The audience in Rzeszow could see amateur and professional female performers, local and visiting ones, also artists famous for appearing on European stages. Vocal and instrumental concerts were an opportunity to present the repertoire which was up to the standards of stages in Lviv, Cracow or Vienna, thanks to which inhabitants of the provincial town which Rzeszow was at that time, could develop and shape their musical tastes.
Opis
Słowa kluczowe
historia , kobieta , muzyka , prasa , Rzeszów , history , women , music , press
Cytowanie
Galicja. Studia i materiały nr 4/2018, s. 88–102